Arbets- och miljöpolicy

Här kan du ta del av vår policy

Arbetstider/Frånvaro/sjukskrivningar/semester

 •  Arbetstider är 07:00 till 16:00. Lunch 11:00 – 11:30, Fikaraster 09:00 – 09:15, 14:00 – 14:15.
 •  Om man avser att frångå dessa arbetstider av någon orsak så ska man meddela sin ansvariga arbetsledare.
 • Frånvaro utan giltig orsak eller att man ej har meddelat behörig arbetsledare resulterar i löneavdrag.
 • Sjukskrivning meddelas genom att man ringer till ansvarig arbetsledare samt kontoret. Ska meddelas så fort det går, helst före påbörjad arbetsdag. SMS är inte godkänt för sjukskrivning, i sådana fall ska det följas upp med ett samtal vid start på arbetsdagen.
 • Semesteransökan lämnas in till ansvarig arbetsledare och kontor. Minst 1 månad i förväg. Semester över sommaren lämnas in minst 2 månader i förväg.
 •  Tidsrapportering ska fyllas i dagligen.

Arbetskläder

 • Får endast hämtas ut på Grolls på Swedol i Luleå. Uttag av kläder får aldrig gå över vad som kan anses vara normalt slitage för dom arbetsuppgifter som görs.
 • Endast kläder som är med i utvalt sortiment får tas ut.
 • Det är den anställdes skyldighet att se till att man väljer ut rätt storlek på skor och kläder innan uttaget sker.
 • Den anställde har som ansvar att värna om kläderna för att hålla livstiden så länge som möjligt på dom.
 • Vid avslut av anställning ska kläder lämnas igen till företaget.
 • Hörselkåpor med radio samt batterier är ingenting som företaget står för.

Företagets bilar och släpvagnar

 • All privat körning är förbjuden med företagets bilar och släpvagnar. Privat körning kan resultera med att man blir av med företagsbilen samt blir ersättningsskyldig.
 •  Firmans tankkort får endast användas för att tanka upp företagetsbilar.
 •  Om man upptäcker något fel med bilarna/släpen är man skyldig att meddela ansvarig arbetsledare.
 • Vi kommer att använda oss av Antes Mek för reparation och service av bilar, garantiärenden gör man där man köpt bilen. Kontakta ansvarig arbetsledare för att boka tid.
 • Den anställda ska värna över den bil som dom är ansvarig över. Se till att hålla den ren och fin samt användas på ett sätt som gör att minsta möjliga slitage uppstår.
 • Företagsbilarna är utrustade med GPS, den informationen kan komma att användas vid misstanke om otillåten frånvaro eller privatkörning. Det kan även komma att användas vid en revision krävd av Skatteverket, då riskerar den anställde att skönstaxeras om man kört privat.
 • Släpvagnar är utrustade med chip för att kunna lokalisera dom.

Maskiner/verktyg

 • Verktyg och maskiner från företaget får endast användas under arbetstid. Använder du företagets maskiner och verktyg privat kan det resultera i att du blir ersättningsskyldig.
 •  Den anställde Måste ha godkännande innan den hämtar ut maskiner och ”dyrare” verktyg från ansvarig arbetsledare (dyrare verktyg avser: vattenpass, kofot, mm)
 • Maskiner som får hämtas ut efter godkännande är Milwaukee från Bygma. Med undantag om man redan har en uppsättning av annat märke, ex Dewalt, Makita. I sådana fall skall detta talas om till ansvarig arbetsledare.
 • All hämtning av maskiner och verktyg ska märkas med den anställdes personnummer och namn.
 • Den anställde har som ansvar att värna och ta hand om verktyg och maskiner för att få så lite slitage som möjligt på dom.
 • Maskiner och verktyg som är trasiga ska lämnas in på service eller tas in på firman. Trasiga maskiner ska märkas upp. Kontakta ansvarig arbetsledare vid trasig maskin.
 • Maskiner måste kontrolleras före användning så att säkerhetstillbehör/Skyddsutrustning är korrekt monterad. Ex klingskydd.
 • Vid ett avslut på en anställning ska maskiner och verktyg lämnas igen, vi kommer att gå igenom listan på maskiner och verktyg som har plockats ut på den anställde.

Lokalen

 • Alla har ansvar att tillsammans hjälpas åt att hålla ordning på firman, gäller såväl i verktygsförrådet, i fikarummet, toaletter mm.
 • Tänka sig för vart man ställer släpvagnar och parkerar bilen.
 • Det finns 2 st containrar på firman, en är för plåt och den andra för brännbart.

Arbetsmiljö

 • Bemöta beställare, kunder och arbetskollegor på ett bra och trevligt sätt.
 • Arbeten ska utföras på ett så professionellt sett som möjligt, för att uppnå bästa möjliga resultat för minsta möjliga kostnad för företaget samt kunden.
 • Diskriminerande, trakasserier och rasistiska beteenden är ej tillåtna. Upplever du något av dessa så ta upp det med någon av arbetsledarna.
 • Hålla rent och fint på arbetsplatsen kommer att minska risken för skador samt minimal störning av kundens verksamhet.
 • På arbetsplatsen gäller det att följa företagets kvalitets- och miljöplaner. Ansvarig arbetsledare ser till att dessa finns på plats. Den anställde är ansvarig att ha läst igenom dessa planer innan arbete påbörjas.
 • Arbetande från liftar, tak, jobb som kräver säkerhetssele ska alltid godkännas av ansvarig arbetsledare innan arbete påbörjas. Den anställda måste ha godkänt utbildning och kunskap för att få utföra dessa jobb.
 • Vid uppförande av ställning kräva ställningsutbildning, ställning måste alltid godkännas och kontrolleras innan arbete får påbörjas från den. Om man måste tillfälligt ändra eller bygga om en ställning måste detta först godkännas av ansvarig arbetsledare.
 • Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Vid misstanke om att detta bryts ta kontakt med någon arbetsledare
 • ID06 måste alltid bäras på arbetsplatsen.

Kontaktlista över arbetsledare och kontorister

 • Arbetsledare Stefan Andersson 070-661 12 07
  • Ansvarig över Företagsbilar och släpvagnar
 • Arbetsledare Fredrik Vesterberg: 070-552 32 15.
  • Ansvarig över Maskiner/verktyg och arbetskläder.
 • Arbetsledare, Birger Andersson 070-652 61 27,
  • Ansvarig över lokalen.
 • Arbetsledare Anders Boström 070-524 92 47
  • Ansvarig över Luleå kommun Ram-Avtal
 • Gustav Esberg, Specialfastigheter: 073-078 18 15
  • Ansvarig över Specialfastigheter Ram-Avtal
 • Arbetsledare Joel Lundqvist 076-116 11 14
  • Ansvarig över Lulebo Ram-Avtal
 • Arbetsledare Stefan Ritola 070-544 88 33
  • Ansvarig över Lulebo Ram-Avtal
 • Anette Andersson 070-670 44 78
  • Kontorist Andersson Bygg.
 • Nina Wikström 072-050 55 58, 070-213 81 73
  • Kontorist Jowes Plåt